Zespół


 

Dyrektor
Aneta Dalbiak
tel.: 42 684 33 55
e-mail: a.dalbiak@cmwl.pl

 

Rada Muzeum
 

Zastępca Dyrektora 
Magda Komarzeniec
tel.: 42 684 33 55
e-mail: m.komarzeniec@cmwl.pl

 

Główny Kurator
Marta Kowalewska-Piwowarczyk
tel.: 42 684 33 55
e-mail: m.kowalewska@cmwl.pl


Główny Inwentaryzator
Lidia Zganiacz
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 239
e-mail: l.zganiacz@cmwl.pl

 

Główny Księgowy
Adam Wieczorek
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 221
e-mail: a.wieczorek@cmwl.pl

 

Sekretariat
Anna Rogalska-Grzybowska
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 210
tel. bezpośredni: 42 684 33 55
tel. kom.: 509 361 914
e-mail: sekretariat@cmwl.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Elżbieta Urbaniak
tel.: 42 684 33 55 wew. 110
e-mail: kadry@cmwl.pl
 

Specjalista ds. współpracy z sektorem mody
Marcin Różyc
e-mail: m.rozyc@cmwl.pl 
 

Dział Pozyskiwania Funduszy
Kierownik
Anna Piaszczyńska
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 263
e-mail: a.piaszczynska@cmwl.pl

 

Dział Promocji i Marketingu
Kierownik
Anna Perek-Kowalska
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 204
e-mail: a.perek@cmwl.pl; promocja@cmwl.pl 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik
Izabela Żak
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 211
e-mail: i.zak@cmwl.pl

 

Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw
Kierownik
Beata Bocian
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 213
e-mail: b.bocian@cmwl.pl

 

Dział Edukacji
Kierownik
Magdalena Gonera
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 142
tel. bezpośredni: 42 684 61 15
e-mail: m.gonera@cmwl.pl 

 

Dział Przemysłu Włókienniczego
Kierownik
Marcin Gawryszczak
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 208
e-mail: m.gawryszczak@cmwl.pl

 

Dział Tkaniny Artystycznej
Kierownik
Magdalena Ziółkowska
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 128
e-mail: m.ziolkowska@cmwl.pl

 

Dział Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 257

 

Dział Biblioteka i Archiwum
Kierownik
Justyna Grabowska
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 222
e-mail: j.grabowska@cmwl.pl

 

Dział Konserwacji
Kierownik
Agata Pawelec
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 126
e-mail: a.pawelec@cmwl.pl

 

Komisja ds. Wyceny i Kwalifikacji
Joanna Rogiewicz
tel.: centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wew. 203
e-mail: komisja@cmwl.pl

Informujemy o wstrzymaniu przyjęć obiektów na Komisję do Spraw Wyceny i Kwalifikacji do odwołania.