Kontakt


Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282*
93 - 034 Łódź
NIP: 729-112-58-03

* (wejście tylko od ul. Piotrkowskiej)

Centrala:

42 683 26 84, 42 683 26 86

Kasa: wewn. 132

Sekretariat:

Centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wewnętrzny 210
42 684 33 55
509 361 914
sekretariat@cmwl.pl

Dział Edukacji:

Centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wewnętrzny 142
42 684 61 15
500 527 855
edukacja@cmwl.pl

Dział Promocji i Marketingu:

Centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wewnętrzny 204
promocja@cmwl.pl

Komisja ds. Wyceny i Kwalifikacji *:

Centrala: 42 683 26 84 lub 42 683 26 86, nr wewnętrzny 203
* Komisja nie dokonuje ekspertyz zewnętrznych

Wynajem sal i powierzchni konferencyjnych:

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe poszczególnych działów muzeum